แนะนำการใช้งาน Minitab กับหัวข้อ “Using DOE in Service Industry”


มีการนำเอาเทคนิค DOE – Design of Experiments มาใช้ในการศึกษาหรือวิจัยมากมาย สำหรับวีดีโอชุดนี้ได้แนะนำถึงการนำเอาเทคนิค DOE มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมบริการ การศึกษาการส่งอีเมลล์ การศึกษาเวลาในการให้บริการผู้ป่วย และการศึกษากระบวนการสมัครสินเชื่อ รวมถึงแชร์ความรู้และประสบการณ์การใช้เทคนิค DOE ในอุตสาหกรรมภาคบริการ

บรรยายโดย : Dr.Scott Kowalski
Director of International Training Minitab Inc.

======================================================

Website : http://www.solutioncenterminitab.com
Blog : http://www.solutioncenterminitab.com/blog
Facebook : https://www.facebook.com/SolutionCenterPage
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/solution-center

————————————————————————————————————
Music by : http://proleter.bandcamp.com